Hakkımızda

Hakkımızda
Vizyonumuz
Misyonumuz
Üyelik
Hakkımızda 01

Hakkımızda

WORLD E-COMMERCE FORUM e-ihracatçıların bir arada olduğu Türkiye’nin dışa açılan ilk ve tek uluslararası platformudur. Uluslararası rekabette daha saygın ve güçlü, yurtdışı pazarlarda ise daha etkin ve verimli olmaları yönünde gelişmeleri için e-ihracat özelinde KOBİ’lere destek vermekte ve rehberlik etmektedir.

Vizyon 02

Vizyon

E-İhracatı KOBİ’lerimiz için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak, ülkemizin uluslararası ticaretteki payını artırmak ve Türkiye’yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirmektir.

Misyon 03

Misyon

Güçlü işbirlikleri kurarak uluslararası arenada Türkiye’nin sahip olduğu üretim gücü ve kapasitesini e-ihracat ile ortaya çıkarmaktır.